Szlak Zabytków techniki
enpl

schemat-ujecia-wodyUjęcie wody pitnej Szyb Maciej powstało w 1993 roku w Zabrzu – Maciejowie, w wyniku przekształcenia górniczego szybu Maciej, zgłębionego na początku XX wieku przez dawną Kopalnię „Concordia”. W związku z zakończeniem wydobycia węgla i planowaną likwidacją przez późniejszego właściciela tj.  Kopalnię Węgla Kamiennego „Pstrowski” podziemnej i powierzchniowej części zakładu górniczego w rejonie Szybu Maciej, przewidywana była także likwidacja zbędnego szybu.

Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. z o.o. zaoferowało Kopalni odstąpienie od tego planu i zgodnie z własną koncepcją opracowało projekt przekształcenia szybu w ujęcie wody. Zaproponowany projekt przewidywał likwidację dolnego odcinka szybu, a w górnej części szybu urządzenie szybowego ujęcia wody zasilanego z triasowego poziomu wodonośnego przecinającego szyb na głębokości od ok. 70 - 80m. W roku 1993 projekt został zrealizowany i od tego czasu funkcjonuje ujęcie wody zgodnie z pierwotnym zamierzeniem.

W szybie zabudowane są 2 pompy głębinowe (w tym jedna rezerwowa) odprowadzające wodę do pobliskiej Stacji Wodnej, skąd po przefiltrowaniu przez filtry żwirowe przekazywana jest odbiorcom. Woda z ujęcia jest wodą średniozmineralizowaną wapniowo-magnezową o doskonałych właściwościach smakowych i stałej temperaturze ok. 8-9°C.

Jakość wody jest systematycznie badana przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gliwicach. Aktualne wyniki badania wody znajdują się w załączniku. Szczegółowe informacje nt. przekształcenia szybu w ujęciu wody można znaleźć na stronie…


Czytaj więcej
Referat: Likwidacja szybu „Maciej” z przekształceniem w studnię głębinową

flash icon wersja flash

pdf icon wersja pdf